Підприємець – творець суспільних благ!

    Позитивні зміни в економіці нашої країни можливі на сам перед тоді, коли кожен громадянин усвідомить свою індивідуальну економічну відповідальність.

   Ключовою мотивацією людини до підприємницької діяльності, як суб’єкта національної̈ економічної̈ системи,  є особистий інтерес. Але отримати свій інтерес людина може лише шляхом надання послуг або реалізовуючи продукти своєї праці.

   Сучасний підприємець – це людина, яка здійснює самостійну, систематичну, ініціативну, ризикову діяльність, котра спрямована на виробництво товарів та надання послуг з метою одержання прибутку, або особистого доходу і передбачає впровадження інновацій. 

   Найвищим критерієм для сучасного підприємця є не власне збагачення, а почуття внутрішнього задоволення від діяльності та усвідомлення її цінності для громади, він працює не за для своєї̈ користі, а за для блага суспільства.

  Творчість, ініціативність, висока динаміка та самостійність забезпечують підприємцю продуктивність діяльності та втілення самих сміливих ідей в життя.

       Успіх підприємця багато у чому залежить від таланту та здібностей індивіда, що власне і робить підприємця центральною постаттю ринкової̈ економіки країни. Починаючи свою справу з нуля (стартап) шукає місце своєму бізнесу на ринку. На цьому етапі він готовий діяти без гарантії на успіх. Ключом активності є внутрішня мотивація, заради досягнення високої мети та як наслідок результату життя. З метою попередження ризиків ведення підприємницької діяльності, оскільки ринкова економіка та ринок праці постійно змінюються – молоді підприємці повинні бути гнучкими, проявляти ділову активність, постійно навчатись та вдосконалювати процеси підприємницької діяльності. 

       З метою акцентування уваги суспільства на тих вигодах, які отримує громада від діяльності підприємців, експерти спілки “Пік-Арт” розробили інфографіку “Підприємець – творець суспільних благ” та “Я підприємець. 5 кроків”.